Wiadomości

Przejście graniczne Al-Karkarat pomiędzy Marokiem i Mauretanią jest bezpieczne

Maleńka miejscowość Al-Karkarat w południowej części Sahary Zachodniej, w regionie administracyjnym Ad-Dachla-Wadi az-Zahab, położona 5 km od Oceanu Atlantyckiego i zamieszkana przez niespełna 30 osób, ze względu na strategiczne położenie jest znana jako przejście graniczne pomiędzy Marokiem i Mauretanią.

Około 10 km na południe od tej miejscowości znajduje się jedyne przejście graniczne między tymi krajami, jednak kontrola gran iczna znajduje się w centrum miejscowości. W 2017 roku Marokańczycy jednostronnie wycofali się z tego obszaru. Droga, która przebiega przez strefę przygraniczną, monitorowaną przez misję ONZ, była od tygodni blokowana przez zwolenników niepodległości Sahary Zachodniej, w ramach protestu przeciwko rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2548, która według nich jest ciosem dla niepodległościowych aspiracji terytorium.

Dla Maroka i Mauretanii droga ta jest jedynym bezpośrednim połączeniem z Afryką Zachodnią, związku z czym zakończenie blokady było koniecznością. Wg komunikatu marokańskiego MSZ stwierdzono, że nie było innego sposobu na rozwiązanie problemu, jak użycie siły „jedynie w samoobronie”.

Nad bezpieczeństwem tego przejścia granicznego czuwają Królewskie Siły Zbrojne (FAR). Zgodnie z instrukcjami Króla Mohammeda VI, dowództwo i sztab generalny FAR 13 listopada 2020 r. przeprowadził operację odblokowania przejścia. Podczas tej operacji uzbrojona milicja Polisario otworzyła ogień do FAR, które ostrzelały i zmusiły milicjantów do ucieczki. Nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych. Wg dowództwa FAR przejście przez Al -Karkarat jest teraz całkowicie zabezpieczone przez ustanowienie kordonu bezpieczeństwa, zapewniającego przepływ towarów i ludzi przez przejście między dwoma punktami granicznymi.

Przyjęta w październiku przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja 2548 wzywa do przyjęcia „realistycznego, praktycznego i trwałego rozwiązania opartego na kompromisie”. Zbrojne ramię Polisario nie godzi się na żaden kompromis, dążąc do niepodległości.

foto: 5la / WIkimedia