Wiadomości

Szczyt dotyczący Klimatu i Niebieskiego Funduszu dla Zagłębia Konga

Król Mohammed VI

Wystąpienie Jego Królewskiej Mości Mohammeda VI Króla Maroka podczas pierwszego Szczytu Szefów Państw i Rządów krajów uczestniczących w pracach Komisji do spraw Klimatu i Niebieskiego Funduszu dla Zagłębia Konga. Szczyt odbył się w dniu 29 kwietnia 2018 w stolicy Konga, Brazzaville.

Zwracając się do zebranych gości, w tym do Prezydenta Republiki Konga, Przewodniczącego Unii Afrykańskiej oraz Przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej, Jego Królewska Mość Mohammed VI zaznaczył między innymi, że „Podążając drogą głębokich transformacji, Afryka patrzy w przyszłość z zaufaniem i spokojem, ale również ze świadomością, że droga ta jest pełna wyzwań z których najważniejsze dotyczy z pewnością kwestii, jak połączyć rozwój naszego kontynentu z przebudzeniem świadomości ekologicznej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę biologicznej różnorodności kontynentu afrykańskiego. Zubożenie naszych wspólnych zasobów będzie miało negatywne konsekwencje dla codziennego życia mieszkańców Afryki oraz rozwoju społeczno-gospodarczego kontynentu.

Sytuacja w Zagłębiu Konga budzi nasz głęboki niepokój. Jest to drugi – w skali światowej – region bogaty w zasoby węgla oraz ogromne dorzecze z obszarami leśnymi zamieszkałymi przez ponad połowę gatunków afrykańskich zwierząt. Zagłębie Konga określane jest również jako „drugie płuco świata”, ponieważ wywiera istotny wpływ na klimat całej planety.

Podczas Konferencji Klimatycznej COP22 w Marrakeszu w listopadzie 2016, odbył się z mojej inicjatywy, pierwszy Afrykański Szczyt poświęcony kwestiom związanym ze zmianami klimatycznymi na naszym kontynencie. W celu zwiększenia skuteczności prac, powołaliśmy trzy Komisje Regionalne, czyli Komisję regionu Sahel, kierowaną przez Republikę Nigru, Komisję Państw Wyspiarskich, kierowaną przez Republikę Seszeli oraz Komisję Zagłębia Konga, kierowaną przez Republikę Konga.

Podjęte działania zaowocowały utworzeniem w marcu 2017, Niebieskiego Funduszu. Maroko wspiera realizację tego projektu, uważając go za ambitny i odpowiadający potrzebom teraźniejszości i przyszłości. Projekt ten opiera się na programach zintegrowanych związanych z nową gospodarką niebieską i zieloną.

Jesteśmy tutaj aby dobitnie stwierdzić, że stawką jest ochrona bogatych zasobów fauny i flory rzeki Kongo, naszego wspólnego afrykańskiego dziedzictwa. Zadanie to mamy do spełnienia wobec 200 milionów Afrykanów i Afrykanek, którzy zamieszkują ten region.

Powinniśmy opracować mechanizmy, które umożliwią finansowanie tego projektu, zachęcić przedstawicieli międzynarodowych funduszy prywatnych i publicznych, zmobilizować podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo obywatelskie.

Niebieski Fundusz umożliwi realizację projektów mających na celu modernizację i rozbudowę dróg żeglugi śródlądowej oraz portów rzecznych, a także walkę z zanieczyszczeniem wód. Nowa gospodarka wodna stanie się motorem rozwoju.

Negatywne skutki zmian klimatycznych mogą spowodować, obok niedostatku żywności oraz zmniejszenia zasobów wody, wzmożone ruchy migracyjne w konsekwencji zubożenia ludności oraz osłabienia państw.

Jeżeli nie podejmiemy działania, zmiany klimatyczne doprowadzą w niedalekiej przyszłości do wyniszczenia pól uprawnych oraz zubożenia zasobów wody.

Zagospodarowanie dorzecza rzeki Kongo służy nie tylko państwom nadbrzeżnym ale także całemu kontynentowi. Rozległe dorzecza i wielkie rzeki płynące przez kontynent afrykański kryją w sobie nieocenione bogactwo – niebieskie złoto czyli wodę. Bądźmy świadomi posiadania tego bogactwa. Zarządzajmy nim mądrze i odważnie, wypracujmy wspólną wizję.

Ochrona środowiska naturalnego stanowi jeden z podstawowych elementów programu budowy Afryki jutra. Rozwijajmy gospodarki naszych państw mając świadomość ryzyka jakie niesie ocieplenie klimatu.

Wyzwania ekologiczne nie mogą być traktowanie jako zagrożenie, lecz jako priorytet dla całego naszego kontynentu”.