Wiadomości

Ożywienie w turystyce. Maroko odnotowuje ponad 19 milionów noclegów w 2022 r.

Nowe dane pokazują, że sektor turystyczny Maroka jest na dobrej drodze do powrotu do poziomu sprzed pandemi, ponieważ liczba turystów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych stale rośnie.

Nowe statystyki Departamentu Studiów i Prognoz Finansowych (DEPF) mówią, że Maroko odnotowało ponad 19 milionów noclegów na koniec 2022 roku, osiągając poziom 75,2% z okresu sprzed pandemii.

Liczba udzielonych noclegów dla turystów zagranicznych sięgnęła pozimu 63% sprzed pandemi, a w przypadku noclegów turystów będących rezydentami tego kraju można mówić o liczbie 101%.

Przychody z turystyki wzrosły o 166,1% na koniec 2022 r., osiągając 8,82 mld USD.

Dane Ministerstwa Turystyki podają, że Maroko przyjęło między styczniem a listopadem ubiegłego roku ok. 10,9 miliona turystów.

– Sektor turystyczny wykazał się dobrą odpornością i zdołał powrócić do wyników sprzed pandemii COVID-19, dzięki serii inicjatyw podjętych przez rząd w celu przywrócenia aktywności turystycznej na właściwe tory – powiedział minister turystyki Maroka Fatim Zahra Ammor.

Sektor turystyczny należy do najważniejszych gałęzi przemysłu w kraju i ma znaczący udział w produkcie krajowym brutto Maroka.