Wiadomości

Nowy krok we współpracy Polska-Maroko

21 października br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Warszawską Izbą Gospodarczą (WIG) i Izbą Handlu, Przemysłu i Usług w Casablance-Settat (CCIS-CS).

W siedzibach izb, za pośrednictwem transmisji online, panowie Yassir ADIL prezes CCIC-CS i Marek Traczyk, prezes WIG, jednocześnie złożyli podpisy na dokumencie porozumienia.

Zawarta we środę umowa umożliwi dalszy rozwój stosunków gospodarczych i handlowych między Marokiem a Polską, a podejmowanie inicjatyw między sektorami prywatnymi obu krajów pozwoli na pobudzenie wymiany handlowej. Wspólne projekty rozwojowe o wysokiej wartości dodanej, przyczynią się do osiągnięcia równowagi handlowej między krajami.

– Maroko i Polska cieszą się doskonałymi relacjami politycznymi, które chcemy teraz przenieść na grunt relacji gospodarczych – oba kraje dążą do wzmocnienia współpracy również na tej płaszczyźnie, za pełną aprobatą zarówno po stronie JKM Mohammeda VI, jak i prezydenta RP Andrzeja Dudy – powiedział JE Abderrahim Atmoun, ambasador Królestwa Maroka w Polsce, który był obecny na uroczystości w siedzibie WIG.

Podkreślił on, że partnerstwo pomiędzy naszymi państwami zyskuje na znaczeniu i intensywności, również z uwagi na zdecydowaną wolę polityczną. Oba państwa wielokrotnie zapewniały o chęci zawiązania nowego modelu współpracy gospodarczej, włączając w nią istotny udział sektora prywatnego, a takie porozumienie jest tego znakomitym początkiem.

Maroko szczyci się niezaprzeczalnymi atutami, które czynią z niego jeden z najatrakcyjniejszych krajów regionu: na przestrzeni osta tniej dekady konsekwentnie wykazywało średni wzrost gospodarczy na poziomie 4%, z kolei z perspektywy Polski kraj ten może być widziany jako kluczowy partner ułatwiający wejście na rynek afrykański.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WIG i CCIS-CS

Yassir ADIL, prezes Izby Handlu, Przemysłu i Usług w Casablance-Settat (CCIS-CS), wyraził szczere podziękowania dla JE Abderrahima Atmouna, ambasadora Królestwa Maroka w Polsce, doceniając jego wysiłki włożone w budowanie dobrych stosunków pomiędzy oboma państwami. Ponadto podkreślił silne więzy przyjaźni i partnerstwa między obiema Izbami, potwierdzając chęć zaangażowania CCIS-CS na rzecz dalszego promowania i wzmacniania relacji dwustronnych.

– Kiedy ponad 20 lat temu rozpoczynałem współpracą z Narodową Organizacją Turystyki Maroka, organizując pierwsze study press, polscy turyści w Maroku stanowili nieliczną grupę. W minionym czasie zorganizowaliśmy kilkanaście study press z udziałem blisko 400 dziennikarzy, co, zapewne miało wpływ na to, że w 2019 r odnotowano wizytę ponad 80 000 polskich turystów w tym pięknym kraju – powiedział Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Zaznaczył on również, że podpisana umowa jest szczególnie ważna w czasie pandemii, a takie momenty są wymownym symbolem dla gospodarek i przedsiębiorców, że pomimo trudnych czasów warto szukać nowych rozwiązań i podejmować przedsiębiorcze inicjatywy. Prezes WIG zadeklarował realizację porozumienia między innymi poprzez organizacją spotkań online B2B z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą, a w niedalekiej przyszłości organizację misji gospodarczej do Maroka.

W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący senackiej Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej, Senator Aleksander Pociej. Korzystając z okazji zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Izbami, wyraził swoje poparcie dla wzmocnienia partnerstwa gospodarczego między dwoma krajami i aprobatę do pomnożenia tego rodzaju inicjatywy w przyszłości.

KK
foto: Mirosław Gleb