Wiadomości

Maroko: mobilizacja społeczna i miliardy na gospodarkę

Święto Tronu w Maroku przypadło w tym roku na czas naznaczony społecznymi i ekonomicznymi skutkami spowodowanymi pandemią.

Ze względu na trudne okoliczności król Mohammeda VI wyszedł z inicjatywą utworzenia Specjalnego Funduszu Zarządzania Pandemią. Na ten cel zmobilizowano  33,70 mld dirhamów, z czego na samą walkę z koronawirusem przeznaczono do tej pory 24,65 mld dirhamów.

Ponadto w ramach ożywienia gospodarczego w planach jest przekazanie 5 miliardów dirhamów na Centralny Fundusz Gwarancyjny (CCG). Fundusz ten został również wykorzystany na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do stawienia czoła pandemii. Rodziny, które straciły źródło dochodów otrzymały pomoc finansową. Co więcej, fundusz zakłada wspieranie sektorów dotkniętych kryzysem i prowadzenie polityki utrzymaniu zatrudnienia.

Kolejnym krokiem w walce ze skutkami spowodowanymi pandemią jest plan ożywienia gospodarczego. W efekcie firmy mają odzyskać dynamikę produkcji i zapewnić miejsca  pracy. To z kolei pozwoli na  utrzymanie źródła dochodów pracowników firm.

Król Mohammed VI w przemówieniu 30 lipca zapowiedział, że zmobilizuje wszystkie dostępne środki. Gospodarka narodowa zostanie zasilona 12 miliardami euro co stanowi aż 11 procent PKB. Czyni to Maroko jednym z państw, które znajdują się w czołówce pod względem polityki ożywienia gospodarki po kryzysie wywołanym koronawirusem.

Ponadto z inicjatywy króla Mohammeda VI został utworzony strategiczny fundusz inwestycyjny. Jego celem jest wspieranie na różne sposoby produkcji oraz finansowanie działalności w zakresie dużych projektów inwestycji publiczno-prywatnych.

Jednak plan naprawy gospodarczej nie ogranicza się jedynie do aspektu finansowego. Król zalecił również skuteczne i odpowiedzialne współdziałanie rządu, podmiotów społecznych i gospodarczych. Mają one  które sprostać obecnym wyzwaniom i oczekiwaniom Marokańczyków.

Król Maroka wezwał do rozpoczęcia głębokiej reformy sektora publicznego w celu skorygowania dysfunkcji strukturalnych instytucji i przedsiębiorstw publicznych. Reforma przewiduje  zwiększenie efektywności gospodarczej i społecznej.

W swoim przemówieniu do narodu władca poruszył również kwestię upowszechnienia świadczeń socjalnych na rzecz wszystkich Marokańczyków. Takie rozwiązanie, jak zapowiada, powinno nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat.

foto: Pexels