Wiadomości

Marokańska propozycja autonomii dla Sahary

Poparcie Kongresu Stanów Zjednoczonych dla marokańskiego planu autonomii dla Sahary wraz z potępieniem tajnego porozumienia Hezbollah – Polisario.

Republikańscy kongresmeni Joe Wilson i Carlos Curbelo oraz demokrata Gerry Connoly wnieśli do Izby Reprezentantów projekt ustawy, w któr ej wyrażają uznanie i poparcie dla stosunków łączących Stany Zjednoczone i Królestwo Maroka oraz potępiają tajne porozumienie pomiędzy separatystycznym ruchem Polisario i Hezbollah, a także działania Iranu mające na celu destabilizację sytuacji w Afryce Północnej.

– Królestwo Maroka było pierwszym narodem, który uznał Stany Zjednoczone Ameryki w 1777 roku i pozostaje naszym ważnym strategicznym sojusznikiem oraz partnerem w działaniach na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej – stwierdza kongresmen Joe Wilson na swojej oficjalnej stronie internetowej, jednocześnie ostro krytykując ostatnie działania Frontu Polisario, który określa mianem „organizacji terrorystycznej finansowanej przez Iran”.

W tym kontekście projekt wniesionej przez kongresmenów ustawy potwierdza poparcie dla marokańskiej propozycji autonomii dla Sahary, uznając ją za plan „poważny, wiarygodny i możliwy do zrealizowania” oraz „krok w kierunku umożliwienia ludności Sahary zarządzanie własnymi sprawami z godnością i w spokoju”.

Autorzy projektu ustawy apelują do prezydenta Donalda Trumpa, sekretarza stanu Mike Pompeo oraz do przedstawicielstwa Stanów Zjednoczonych w ONZ o wspieranie wysiłków podejmowanych przez Narody Zjednoczone w celu pokojowego zakończenia sporu o Saharę.

Wniesienie projektu tej ustawy ma miejsce po działaniach podjętych przez marokańską dyplomację wśród kręgów decyzyjnych Waszyngtonu oraz amerykańskich środowisk opiniotwórczych. Marokańscy dyplomaci skupili się na przedstawieniu dowodów potwierdzających zawarcie tajnego porozumienia pomiędzy organizacją terrorystyczną Hezbollah, która jest sojusznikiem Iranu, a ruchem separatystycznym Polisario – porozumienia, które może doprowadzić do destabilizacji i chaosu w Afryce Północnej.