Wiadomości

Święto Tronu – Święto Narodowe Maroka

Herb Maroka

Święto Narodowe Maroka Święto Tronu jest najważniejszym świętem państwowym w Maroku. Początkowo, za panowania Hassana II, obchodzono je 3 marca. Święto tronu wprowadzono w 1934 roku, kiedy naród marokański wywalczył sobie niepodległość. Święto to obchodzi się w całym kraju bardzo hucznie przez dwa, a nawet trzy dni. W tym czasie wszędzie można podziwiać pokazy sztucznych ogni, parady uliczne oraz koncerty.

Z okazji tego święta Jego Ekscelencja Pan Youns Tijani Ambasador Królestwa Maroka w Polsce skierował adres do uczestniczących w obchodach tej uroczystości:

Youns Tijani Ambasador Królestwa Maroka w Polsce„Pragnę serdecznie Państwa powitać i podziękować wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoim przybyciem na przyjęcie z okazji 18 rocznicy intronizacji Jego Królewskiej Mości Mohameda VI.

Dzięki pragmatycznemu i całościowemu podejściu do kwestii związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym, Maroko osiągnęło stabilną sytuację polityczną, wzmocnioną dobrymi osiągnięciami gospodarczymi.

Aby utrzymać te korzystne dla kraju rezultaty i dostosować się do wyzwań nowoczesnej gospodarki, Maroko rozpoczęło realizację szerokich projektów dotyczących infrastruktury, energii odnawialnych, rozwoju społecznego oraz integracji regionalnej.

Jego Królewska Mość Mohamed VI uczynił ze współpracy na osi Południe-Południe, jeden z priorytetów strategicznych oraz gospodarczych swojego kraju na kontynencie afrykańskim. Od 2000 roku, Maroko podpisało ponad tysiąc umów z państwami afrykańskimi, dotyczących różnych dziedzin współpracy. W czasie licznych wizyt składanych w różnych regionach południowej półkuli, zarówno u partnerów tradycyjnych w Afryce Zachodniej frankofońskiej, jak również w Afryce środkowej oraz Afryce wschodniej i południowej (ogółem 46 wizyt w 25 państwach afrykańskich), Jego Królewska Mość osobiście promował potrzebę ustanowienia ram prawnych dla współpracy.

Wizyty marokańskiego monarchy zaowocowały rozpoczęciem realizacji wielu inwestycji o znaczeniu strategicznym dla kontynentu afrykańskiego, takich jak projekt budowy wraz z partnerem nigeryjskim gazociągu atlantyckiego, obsługującego dostawy gazu z państw afrykańskich do Europy, z którego korzystać będzie mógł również obszar Afryki Zachodniej. Maroko zatwierdziło też wiele dwustronnych projektów, takich jak korzystna dla całego kontynentu budowa zakładów produkcji nawozów, realizowana we współpracy z Etiopią i Nigerią.

Król Maroka Muhammad VI
Król Maroka Muhammad VI

Będąc drugim inwestorem w Afryce realizującym jedną trzecią inwestycji w państwach południowej półkuli, Maroko stało się miejscem, gdzie ogniskuje się współpraca z kontynentem. Przekraczając granice, marokańskie przedsiębiorstwa prowadzą działalność w 25 krajach w różnych sektorach: nieruchomości, ubezpieczeń i bankowości, transportu, farmaceutycznym, telekomunikacyjnym i innych.

Przykładem dużego zaangażowania Maroka w rozwiązywanie bieżących kwestii społecznych jest polityka migracyjna przyjęta przez rząd w celu uregulowania sytuacji imigrantów i uchodźców przybywających głównie z obszaru subsaharyjskiego. Maroko uregulowało sytuację pobytową 20 000 imigrantów, przyznając im pozwolenia na pobyt oraz tworząc programy zorientowane na integrację przybyszów z marokańskim społeczeństwem.

Maroko przyjęło narodową strategię walki z terroryzmem, kierując konkretne środki na działania przeciwko ekstremizmowi, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, braku bezpieczeństwa oraz analfabetyzmowi. Strategia ta, ma na celu również wspieranie rozwoju społecznego oraz wzmocnienie państwa prawa.

Osiągnięcia Maroka w dziedzinie politycznej, gospodarczej i społecznej zostały ukoronowane w tym roku przez historyczne wydarzenie związane z powrotem Maroka do Unii Afrykańskiej. Fakt ten został bardzo pozytywnie przyjęty przez szefów wielu afrykańskich państw. Ponowne przyjęcie Maroka do Unii Afrykańskiej logicznie wpisuje się w kontynuację działań Królestwa na rzecz rozwoju kontynentu.

Udział polskiej delegacji wysokiego szczebla w konferencji klimatycznej COP22 w Maroku stanowi kluczowe wydarzenie w dwustronnych stosunkach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Grupa polskich przedsiębiorców towarzysząca oficjalnej delegacji, prowadziła w Agadirze rozmowy z marokańskimi partnerami, dedykowane kwestiom związanym z energiami odnawialnymi i zielonymi technologiami.

Polscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk akademickich uczestniczyli w trzeciej edycji Forum Crans Montana, organizowanego corocznie w miejscowości Dakhla, położonej na południu Maroka. Tegoroczna konferencja dedykowana była Afryce XXI wieku i współpracy Południe-Południe.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju współpracy parlamentarnej pomiędzy dwoma krajami, jest utworzenie w bieżącym roku parlamentarnej grupy Maroko/Polska.

Maroko

Chciałbym również wspomnieć o nagrodzie przyznanej dla Maroko za prezentację swojej oferty turystycznej podczas Salonu Turystyki TT Warszawa.

Sukces odniesiony na warszawskich targach turystycznych odzwierciedla wzrost zainteresowania polskich turystów kierunkiem MAROKO. Istotnie, według ostatnich danych statystycznych, liczba polskich turystów wybierających się do Maroka w czerwcu 2017 wrosła o 70% w stosunku do czerwca roku ubiegłego. Rozwijający się polski rynek turystyczny skłonił przewoźników lotniczych do uruchomienia dwóch nowych połączeń : Warszawa-Agadir oraz Kraków-Marakesz, co przyczyni się również do polepszenia jakości usług turystycznych.

W drugiej połowie 2017 roku i na początku 2018, spodziewamy się wizyt przedstawicieli resortu transportu oraz ministerstwa turystyki z Maroka, realizacji kilku projektów dotyczących zbliźnia czenia miast polskich i marokańskich, a także przeprowadzenia konsultacji politycznych.

Na koniec, chciałbym przekazać serdeczne gratulacje z okazji przyjęcia Polski na stanowisko członka niestałego Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wybór ten odzwierciedla zaangażowanie Polski w działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju.”

Jego Ekscelencja
Pan Youns Tijani
Ambasador Królestwa Maroka w Polsce

Maroko

zdjęcie Ambasadora: Dariusz Nowak